Mami Kato
hidrostasis
2011
fabric, epoxy resin, cashew resin, pigment
12"x14"x35"